sábado, 27 de septiembre de 2008

600€ d'un premi literari per a joves... (fins a 30 anys)

XXX Premis Literaris Baix Camp per a Joves

Bases del concurs

PARTICIPANTS

Hi poden optar tots els joves d’arreu dels Països Catalans que en finalitzar el termini de presentació dels treballs no tinguin més de 30 anys.

ASSIGNACIÓ

L’import de cadascun dels dos premis és de 600 € i correspon als drets de la primera edició de l’obra premiada.

PRESENTACIÓ

Es presentaran dos documents en format digital adjunts en un correu electrònic:

1) Text de l’obra presentada, en cos 12 i interliniat 1’5. El nom de l’arxiu correspondrà al número de DNI i l’extensió .pdf o .doc. Per exemple: 999987876.doc.

2) Full amb les dades personals, que dugui el nom DADES seguit del número de DNI, per exemple: DADES3939393849.doc i que inclogui:

NOM I COGNOMS

TÍTOL DE L’OBRA

ADREÇA COMPLETA

TELÈFON I ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC

DATA DE NAIXEMENT

DNI ESCANEJAT

Al full que serveix de capçalera s’hi podrà descriure la temàtica concreta del treball o fer-hi les observacions que l’autor cregui convenients

OBSERVACIONS GENERALS

a) Les obres aspirants a aquest certamen hauran de ser inèdites i escrites en català. No es poden presentar obres premiades en altres concursos ni publicades en cap mena de mitjà de difusió.

b) Si el jurat ho creu convenient, el premi es pot declarar desert si les obres presentades no reuneixen les característiques adequades o els mèrits suficients. Els premis no es poden fraccionar.

c) Les obres s’hauran d’enviar abans del 25 d’octubre a omnium@tinet.cat o omniumbc@gmail.com.

d) Oportunament es farà pública la composició del jurat, les determinacions del qual seran inapel·lables.

e) El veredicte es farà públic als mitjans de comunicació i al web d’Òmnium Cultural Reus-Baix Camp.

f) El lliurament del premi tindrà lloc el dissabte 8 d’octubre dins les I Jornades Joves escriptors.

g) Òmnium Cultural Reus-Baix Camp es reserva el dret de publicació de l’obra premiada i d’alguna de les obres no premiades que el jurat pugui considerar interessants durant l’any següent al veredicte.

h) La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra de les bases i els drets o obligacions que se’n deriven.

Premi Gabriel Ferrater de Poesia

A un recull de poemes.

EXTENSIÓ

El recull de poemes presentat no podrà tenir menys de 15 poemes i no superarà els 20.

Premi Antoni de Bofarull de Narrativa

A un conte o narració.

EXTENSIÓ

El conte o narració breu tindrà una extensió mínima de 50.000 caràcters sense comptar els espais.

www.baixcamp.omnium.cat

No hay comentarios: